Pedicure en wellnessmassages

Huisregels

 • Zenses Body & Feet werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken telefonisch of via het contactformulier.
 • Bij verhindering van de afspraak, graag minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Indien een afspraak niet of niet tijdig wordt afgezegd, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling vindt er een intake plaats, waarin vragen worden gesteld met betrekking tot uw gezondheid.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar of gebruikt u medicijnen, dan kan ik u vragen of u overlegt met deze arts of een massage tijdens de behandelperiode wel wenselijk is.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling tijdelijk stopzetten en u doorverwijzen naar een arts of specialist. Uiteraard zijn de vervolgbehandelingen weer mogelijk zodra uw arts hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
 • Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes of blessures, dan kunt u Zenses Body & Feet niet verantwoordelijk houden voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.
 • Voor uw eigen gemak: laat sieraden en waardevolle spullen thuis. (De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen).
 • Zenses Body & Feet vindt hygiëne belangrijk. Er wordt gezorgd voor een prettige werkruimte en schone handdoeken. Het is prettig als u ook aan de hygiëne denkt.
 • Voor een ontspannen behandeling dienen mobiele telefoons te worden uitgeschakeld.
 • Houdt u er rekening mee dat u niet met een volle maag naar de praktijk komt bij een massagebehandeling.
 • Zenses Body & Feet werkt met oliën op natuurlijke basis.
 • Al uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Zenses Body & Feet verklaart zich akkoord met de huisregels.